کارشناس امور پژوهشی

عسل اولیائی

  • کارشناس امور پژوهشی
  • کارشناس فناوری اطلاعات
  • جذب و ارتقاء اعضای هیات علمی
  شماره تماس:  ۲۹۹۰۲۸۱۸
  رایانامه:  a.oliaei@mail.sbu.ac.ir
Responsive Image

کفایت دستاوردهای پژوهشی

  • کفایت دستاوردهای پژوهشی دوره دکتری

کاربرگها و آئین‌نامه‌ها