اولین سمپوزیوم کاربست علوم شناختی در ارزیابی و توسعه شایستگی‌های مدیریتی برگزار می شود
  • 800 بازدید
2 اسفند

اولین سمپوزیوم کاربست علوم شناختی در ارزیابی و توسعه شایستگی‌های مدیریتی، به همت دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه و دانشکده رفاه در روز چهارشنبه 2 اسفندماه، در دانشکده رفاه برگزار می‌شود.

 در این سمپوزیوم به معرفی و تشریح کاربست علوم شناختی و دانش مغز و شناخت در گستره های مختلف رفتار سازمانی شامل رهبری، تدوین استراتژی، ارزیابی شایستگی های نیروی انسانی، توسعه توانایی های فردی، شایستگی کارکنان و سنجش عملکرد پرداخته خواهد شد.

در این رویداد یک روزه موضوعات نظری و تکنولوژی‌های نوین این حوزه تخصصی توسط متخصصان و پژوهشگران برتر کشوردر شاخه های علوم اعصاب شناختی، علوم شناختی، روانشناسی صنعتی و سازمانی و مدیریت مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت

افزودن نظرات