Faculty Profile

معصومه دشتدار

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1401/11/15

معصومه دشتدار

فیزیک / فیزیک سامانه های پیچیده و زیستی

Home Faculty

تحصیلات

  • دکتری: مرکزتحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان، فیزیک، 1381 ← 1387
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران، فیزیک، 1379 ← 1381
  • کارشناسی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران، فیزیک، 1375 ← 1379

زمینه کاری

اپتیک فیزیک اندازه گیری های اپتیکی پراکندگی نور از سطوح ناصاف و محیط های رندم تصویر برداری سه بعدی (دیجیتال هواوگرافی میکروسکوپی) طراحی های اپتیکی

تماس

شماره تماس: 2813
رایانامه: dashtdar77 [at] gmail.com
تعداد بازدید: 1821